Toiminta-ajatus

Toimintamme pohjautuu lastensuojelulakiin ja arvoihimme: yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Näiden arvojen ohjaamana toteutamme päivittäin laadukasta lasten kasvatus- ja ohjaustyötä. Teemme työtä suurella sydämellä.
Työskentelymenetelminä käytämme ensisijaisesti ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta sekä tunnesäätelytaitojen opettelua.
Työvälineinämme on kuvia/pictoja arjen struktuurin luomiseen, tunnelukkojen avaamisen apuna mm. erilaisia pelejä ja kortteja. Kommunikaatio-ongelmiin käytämme piirtämistä sekä tukiviittomia.
Satulinnussa annetaan tarpeen mukaan Kouvolan sivistystoimen järjestämää opetusta asiakkaalle määrätyn lähikoulun alaisuudessa ja tutkivan opettajan kanssa yhteistyötä tehden. Satulinnussa opetusta antaa koulun ja opetuksen yhteistyöstä vastaava ohjaaja (YTM/opettajan pedagoginen pätevyys).

Tavoitteet

Tavoitteena on turvata lapselle iän ja kehitystason mukainen sujuva arki, hoito ja kasvatus sekä myönteiset, että läheiset ihmissuhteet.

Jokaiselle lapselle tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan myös läheisten ihmisten ja eri verkostojen osallisuus lapsen elämässä.

Sijoituksen aikana työskennellään yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti lapsen, perheen, lähiverkoston ja viranomaisen kanssa.


Ympäristö

Satulintu sijaitse rauhallisella omakotitaloalueella, luonnon läheisyydessä ja noin kolmen kilometrin päässä Kuusankosken keskustasta.  Satulinnussa on lasten huoneiden lisäksi useampi kodikas oleskelutila, sauna- ja takkaosasto sekä oma opetus-/harrastetila. Lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri syntyy turvallisista aikuisista ja yhteisön toimivista ihmissuhteista.

Kuusankoskelta löytyy ala- ja yläasteita, ammattikoulu sekä lisäksi laaja-alaiset harrastemahdollisuudet kuvataiteesta jääkiekkoon.

Henkilökunta

Osaava henkilökuntamme koostuu alan ammattilaisista: sosionomeista, lähihoitajista, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajista sekä sairaanhoitajasta.

Henkilökunnasta suurella osalla on suoritettuna ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Meiltä löytyy myös Dialektisen käyttäytymisterapiakoulutuksen (DKT) suorittanut sairaanhoitaja. Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti ammatillisiin lisäpätevyyskoulutuksiin.

Satulintu voi toimia harjoittelupaikkana alan opiskelijoille.

Nuorten omia ajatuksia Satulinnusta

"Koin oloni turvalliseksi""Ohjaajat olivat mukavia"
"Maailman ihanin ja huolehtivaisin omaohjaaja"
"Yhteiset ruoanlaittohetket on mukavia"
"Sain apua, vaikken ensin olisi sitä halunnut ottaa vastaan"
"Vaikka täysi-ikäisyys lähestyy, en haluaisi muuttaa täältä pois"