Satulintu

Satulintu

Toiminta-ajatus

Perhekotityyppinen ammatillinen pienryhmäkoti Satulintu on 7-paikkainen lastensuojeluyksikkö 7-18 vuotiaille lapsille ja nuorille.

Yksikkö tarjoaa kiireellisesti sijoitetuille, huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimena sijoitusta tarvitseville lapsille tai nuorille kodinomaisen sekä yksilöllisten tarpeiden mukaisen hoidon ja kasvatuksen.

Sijoituksen aikana työskennellään yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti lapsen, perheen, lähiverkoston ja viranomaisten kanssa.

Tavoitteet ja toimintatavat

Tavoitteena on turvata lapselle iän ja kehitystason mukainen sujuva arki, hoito ja kasvatus sekä myönteiset, että läheiset ihmissuhteet. Arjen toiminnoilla tuetaan lapsen tasapainoista kehitystä ja itsetunnon, tunne-elämän sekän vuorovaikutussuhteiden vahvistumista.

Jokaiselle lapselle ja nuorelle tehdään yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa huomioidaan myös läheisten ihmisten ja eri verkostojen osallisuus lapsen elämässä.

Ympäristö

Satulintu sijaitse rauhallisella omakotitaloalueella, luonnon läheisyydessä ja noin kolmen kilometrin päässä Kuusankosken keskustasta. Kuusankoskelta löytyy ala- ja yläasteita, ammattikoulu, päiväkoteja, sekä lisäksi laaja-alaiset harrastemahdollisuudet kuvataiteesta jääkiekkoon. Kodikkaat tilat ja ympäristö mahdollisuuksineen luovat yhdessä lapsen kehitystä tukevan kasvuympäristön. Lämmin ja hyväksyvä ilmapiiri syntyy turvallisista aikuisista ja yhteisön toimivista ihmissuhteista.


Henkilökunta

Osaava henkilökuntamme koostuu moninaisista koulutusta ja kokemusta omaavista alan ammattilaisista: sosionomeista, lähihoitajista, sairaanhoitajista ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajista. 

Henkilökunnasta  osalla on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Henkilökuntamme osallistuu säännöllisesti ammatillisiin lisäpätevyyskoulutuksiin.

Satulintu voi toimia harjoittelupaikkana alan opiskelijoille.